I.ročník víkendového turnaja v šachu 
o putovný pohár prednostu Okresného úradu Sabinov


Turnaj dosahoval vysokú športovú úroveň, o ktorú sa pričinili nielen piati vyhodnotení hráči ale aj zástupcovia iných miest a klubov (napr. Bardejov, Humenné, Trebišov, Liptovský Mikuláš, Čierna nad Tisou), ale aj domáci hráči Ing. Jusko Peter, JUDr. Láska Karol, Ing. Kaminský Ladislav a iní.
Veľkým sklamaním pre organizátorov bola neúčasť hráčov Maďarska a Ukrajiny, ale aj našich klubov Michaloviec a Margecian, ktoré napriek prísľubu sa turnaja z rozličných príčin nezúčastnili.
Zúčastnení hráči sa veľmi pochvalne vyjadrili o pripravenosti turnaja, o vysokej kvalite turnaja a o krásach nášho regiónu.
ŠK Drienica ďakuje sponzorom Okresnému úradu Sabinov, ROD Drienica a.s. a ZTS Sabinov, a.s. za pomoc pri realizácii tohto podujatia. 

1350 ELO - 4 hráči
1351 - 1900 ELO - 8 hráčov
1900 - 2100 ELO - 11 hráčov
2100 - 2315 ELO - 10 hráčov


Konečné poradie:

Poradie   Meno ELO Klub
1.miesto   Demeter Peter 2260 Tatran Prešov
2.miesto   Mrva Vladimír 2315 ŠK Drienica
3.miesto   Zambor Norbert 2195 Spoje Košice
4.miesto   Hagara Eduard 2150 Slav.Gymn. Kežmarok
5.miesto   Bakoš Eduard 1933 Tatran Prešov