Martin Ištoňa

 3. miesto na MSR 2012 v kategórii chlapcov do 16 rokov

Majster Slovenska 2011 v kategórii chlapcov do 14. rokov

2. miesto na MSR 2011 v rapid šachu v kategórii chlapcov do 14 rokov

3. miesto na MSR 2009 v rapid šachu v kategórii chlapcov do 12 rokov