GPX - 5x mediala!!! 23.1.2010-Presov


2x zlato
2x striebro
1x bronz2.miesto Patrik Kravec v celkovom poradi!!!

CO8
1.miesto Michal Verbovsky -3body
3.miesto Oliver Cuker       -3body
C11
1.miesto Patrik Kravec       -5.5 boda
C14
2.miesto Milan Pavlik       - 5body
D11
2.miesto Karen Marjanovicova- 4body