gelnický kahanec 2009 – 15.8.2009

1.Patrik Kravec -1.miesto

 http://www.gelnica.chess.sk/gelnickykahanec2009vysledky.htm